دوراهی این روزهای خریداران مسکن این است که آیا لازم است با جدیت بیشتری وارد بازار معاملات شوند و هر چه زودتر خرید خود را در آرامش و سکون این روزهای بازار انجام دهند یا اینکه بهتر و ارجح این است که همچنان با صبوری و طمانینه نسبت به بررسی فایل‌‌‌های فروش اقدام کرده و با پرهیز از هر نوع عجله، در زمانی که گزینه مطلوب خود را پیدا کردند، پای معامله حاضر شوند.

پاسخ به این سوال آن‌‌‌قدرها هم دشوار نیست و با کمی هوشیاری می‌توان فهمید گزینه ایده‌‌‌آل برای متقاضیان خرید آپارتمان کدام است. هر نوع هجوم به هر بازاری می‌تواند موجب بر هم خوردن ثبات قیمتی در آن بازار شود و بازار مسکن هم از این قاعده مستثنی نیست. در واقع رفتار آتی خریداران مسکن در کنار متغیرهای دیگری که بر قیمت مسکن اثرگذار است، می‌تواند نقش تعیین‌‌‌کننده‌‌‌ای در ادامه ثبات یا احیانا شکل‌‌‌گیری موج التهاب قیمتی در این بازار داشته باشد. با این وصف انتخاب اصلح در دوراهی این روزهای بازار مسکن که پیش روی متقاضیان خرید قرار دارد مشخص است و مادامی که وضعیت متغیرهای موثر بر ثبات بازارها به‌ویژه نرخ ارز و انتظارات تورمی تحت‌تاثیر آن تغییر خاصی نکرده است، آنها باید به دور از دستپاچگی مثل هفته‌‌‌های گذشته با صبر و حوصله جست‌‌‌وجوی خود را ادامه داده و در صورت انتخاب قطعی برای انجام معامله اقدام کنند.

دنیای اقتصاد